Our services

 • Legal Consultancy.
 • We offer legal consultancy in several languages.
 • Representation, protection or any legal advice is also provided in English, Italian and Turkish languages.
 • Legal representation and counsel.
 • Drafting legal documents in all the fields allowed in exercise of the lawyer profession
 • Preparation of claim lawsuits or claims in criminal proceedings, as well as the complaints, recourses against court decisions, ones body Prosecutor, Arbitration or public administration bodies.
 • Preparation of requests to the Court of Appeal, Supreme Court, Constitutional Court, the International Court, and every organism in which adheres to the Republic of Albania
 • Preparation of complaints and requests of ltd or ac.
 • Compilation of acts that are subject of notarial acts.
 • Drafting of contracts and agreements, as well as any other document that brings or attempts to bring legal consequences.
 • Presence as a defense at the time of association, detention, arrest, during the investigation process, judicial review of persons in criminal matters.
 • Representation of ltd or legal persons in civil and administrative matters, in the Court, in Arbitration and in other organs of public administration.
 • Other legal actions aid provided by law.
 • Official translations in the following languages: English, Italian, French, German, Turkish, Macedonian, etc.
 • Exhaustion of the legal procedure for removal of the Enforcement Decree from the Schengen system.

Latest

Heqja e Dekretit të Dëbimit (Ekspulsi - Espulso)
Keni marrë Dekret dëbimi (espulsione) dhe nuk i njihni të drejtat tuaja?
Studio Ligjore “TIVARI” e njohur nga Institucionet Shqiptare dhe Ndërkombëtare ofron ndihmë ligjore (Avokatore) në zgjidhjen e çështjes suaj brenda një afati të shkurtër duke ju dhënë një zgjidhje efektive.

Në bazë të Ligjit:
1. Edhe pse ka mbaruar afati i dëbimit ju duhet të vazhdoni
procedurën ligjore për fshirjen e këtij Dekret dëbimi
(espulsione) nga SIS.

2. I huaji i dëbuar mund të rihyjë në vëndet Shengen, edhe përpara se të ketë marrë fund periudha e ndalimit të ardhjes.

Studio ligjore “TIVARI” merr përsipër procedurën ligjore për të dyja rastet e cituara më sipër.
Për çdo informacion të mëtejshëm mund të lini orar takimi pranë studios tonë ose të na
Legal Opinion
What are Enterprise of Investment Funds (SIK)?
Legal Opinion
Law Nr.10 237, date February 02, 2010
"For the safety and health at work"