Some of our clients:

 • BONITA (Albania)
 • IPEC (Albania)
 • M.T.H BALCANI (Albania)
 • GLOBAL SERVICE ZOOTEKNIA (Albania)
 • MOZZARELLA ITALIA (Albania)
 • RAY (Albania)
 • GLOBAL KEM (Albania)
 • DARLING PELL (Albania)
 • EURO’S CONCERIA (Albania)
 • MINI INVEST (Albania)
 • GLENIS (Albania)
 • ELITA LAB (Albania)
 • EUROQUALITY LAB S.r.l (Italy)
 • SANTAMARIA S.r.l (Italy)
 • CONTENTO GIOVANNI (Italy)
 • BIXI COSTRUZIONI (Italy)
 • CINCO CAVALLI (Albania)
 • CLIMB-CAT (Albania)
 • MCH MACHINERY (Italy)
 • UNIVERSEVEN (USA)
 • CONICA MINOLTA (Germany)
 • NICCOLAI PIANTE S.r.l (Italy)

Latest

Heqja e Dekretit të Dëbimit (Ekspulsi - Espulso)
Keni marrë Dekret dëbimi (espulsione) dhe nuk i njihni të drejtat tuaja?
Studio Ligjore “TIVARI” e njohur nga Institucionet Shqiptare dhe Ndërkombëtare ofron ndihmë ligjore (Avokatore) në zgjidhjen e çështjes suaj brenda një afati të shkurtër duke ju dhënë një zgjidhje efektive.

Në bazë të Ligjit:
1. Edhe pse ka mbaruar afati i dëbimit ju duhet të vazhdoni
procedurën ligjore për fshirjen e këtij Dekret dëbimi
(espulsione) nga SIS.

2. I huaji i dëbuar mund të rihyjë në vëndet Shengen, edhe përpara se të ketë marrë fund periudha e ndalimit të ardhjes.

Studio ligjore “TIVARI” merr përsipër procedurën ligjore për të dyja rastet e cituara më sipër.
Për çdo informacion të mëtejshëm mund të lini orar takimi pranë studios tonë ose të na
Legal Opinion
What are Enterprise of Investment Funds (SIK)?
Legal Opinion
Law Nr.10 237, date February 02, 2010
"For the safety and health at work"